Jedan lep vikend na jugu Israela

11.06.2014 | autor Ivan Simovic Goliath

Jedan lep wikend na jugu Israela u mestu koje se zove BearSheva u (u prevodu “sedam bunara”) u drustvu Yugoslovena. […]Back to Top ↑